aboutus
QC Hồ sơ
Chúng tôi chịu trách nhiệm cho mọi đơn vị của sản phẩm cảm biến chuyển động vi sóng chúng tôi sản xuất.

Trước khi chúng được vận chuyển từ nhà máy của chúng tôi, chúng tôi thực hiện các thử nghiệm hàng loạt về kiểm soát sóng, kiểm soát ánh sáng, khoảng cách phát hiện trong điều kiện môi trường mô phỏng và thử nghiệm tự kích thích.

Những khách hàng đã bắt đầu hợp tác với chúng tôi nên có cảm giác rằng chúng tôi đặt câu hỏi về ứng dụng trước khi chúng tôi bắt đầu nói về những con số. Bởi vì chúng tôi hiểu đầy đủ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cảm biến chuyển động vi sóng không chỉ là chiều cao và tốc độ của các vật thể chuyển động, mà còn về kích thước, vị trí, vật liệu tường của môi trường. Vì vậy, chúng tôi thu thập tất cả các thông tin cần thiết, thảo luận về tất cả các khả năng và mô phỏng môi trường ứng dụng để kiểm tra các cảm biến.

Nếu các sản phẩm sẽ được áp dụng ở các quốc gia khác, chúng tôi sẽ hỏi nhiều câu hỏi hơn nữa và tạo ra một điều kiện tồi tệ hơn để kiểm tra các cảm biến để đảm bảo khi khách hàng nhận được chúng, họ không phải lo lắng nhiều. Không chỉ bởi vì chúng tôi hoàn toàn hiểu chi phí lao động sẽ cao hơn rất nhiều so với ở Trung Quốc, mà còn bởi vì chúng tôi hy vọng sẽ bảo vệ danh tiếng và uy tín của khách hàng.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc